همه نوشته های : faraasia

توسط مقالات در

روغن موتورهاي گاز سوز

روغن موتورهاي گاز سوز روغن موتورهاي گاز سوز به لحاظ مشخصات فنی با اندکی اختلاف  مشابه روغن موتورهای بنزینی و دیزلی می‌باشند. تفاوت اساسي موتورهاي گاز سوز با موتورهاي درون سوز،دمای بالای کارکرد این موتورها می باشد، که منجر به نیتراسیون و تولید گاز های سمی و خطرناک مونوکسید نیتروژن ، دی اکسید نیتروژن و […]

توسط مقالات در

روانکارهای دریایی

روانکارهای دریایی به طورکلي از دو نوع موتور به عنوان نيروي محرکه کشتي هاي عظيم الجثه و اقيانوس پيما استفاده مي شود : موتورهايدوزمانه، سرعت پايين، کراس هد موتورهايچهار زمانه، سرعت متوسط، ترانک پيستون روغن های مصرفی برای روانکاری این موتورها باید دارای ویژگی های بارزی چون مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی و دفع […]

توسط مقالات در

روغن دنده اتوماتیک(ATF)

روغن دنده اتوماتیک(ATF) روغن های دنده اتوماتیک ســیالاتی هســتند که برای تأمین نیاز های سیســتم های انتقال قدرت اتوماتیک اســتفاده میشــوند. این روغن ها نیازهایی نظیر روانــکاری، انتقال قدرت و یا حتی افزایش اصطکاک را در این گیربکس ها تأمین می کنند و بســته به نوع گیربکس و ســازنده آن، اســتانداردهای متفاوتی دارند. روغن دنده […]

توسط مقالات در

روغن توربین

روغن توربین از دسته روغن های گردشی می باشد که باید خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ویژه ای برای انجام وظایف مورد نظر در توربین باشد. ۱-   روانکاری یاتاقان ها، چرخ دنده ها و کوپلینگ ها. ۲-   انتقال حرارت و خنک کاری در یاتاقان ها. ۳-   عملکرد مناسب هیدرولیکی. ۴-   محافظت از زنگ زدگی و سایش. […]

توسط مقالات در

وظايف يك سيال تراش چيست؟

وظايف يك سيال تراش چيست؟ يك سيال تراش بايد در سه روش براي يك فرآيند ماشيني شركت كند. ۱٫ اول بايد به عنوان يك روان كننده عمل كند و به وسيله كاهش اصطكاك گرماي توليد شده را كاهش دهد. ۲٫ به دليل اينكه گرماي ناشي از اصطكاك نمي تواند به طور كامل حذف شود از […]

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com