کولانت حل شونده، تمام سنتتیک

محصول کاربرد فولاد آلومینیوم فلزات زرد فولاد کارباید درصد غلظت
WEDOLIT CS 8000 سنباده زنی فولاد، بدون بوریک اسید ••• 4
WEDOLIT CS 8016 سنباده زنی فولاد، بدون ترکیبات فرمالدهید ••• 4
WEDOLIT CS 6201 سنباده زنی فلزات زرد و ابزارهای کارباید، بدون بور و آمین •• ••• ••• 4
WEDOLIT CS 6206 سنباده زنی فلزات زرد و فولاد کارباید، بدون بوریک اسید، آمین و ترکیبات فرمالدهید •• ••• ••• 4
WEDOLIT CS 9000 سنباده زنی فولاد با سرعت بالا ••• 4
WEDOLIT CS 6261 برش فلزات زرد، آرماتورهای برنجی و سنباده زنی فولاد کارباید ••• ••• 4
WEDOLIT CS 9200 برش فولاد ••• 5
••• بسیار مناسب
••  مناسب
مناسب تحت شرایطی
مناسب نیست

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com