نسل جدید روغن های اکسپندر روغن های پایه معدنی

محصول VKA Product load DIN 51350-1
WEDOLIT EP 540 4000N
WEDOLIT EP 760 6000N

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com