محصولات مرتبط با خودرو سازی

محصول کاربرد تاییدیه سازندگان خودرو
WEDOLIT C 24-K برای درزهای رادیاتورهای آلومینیومی Volkswagen
WEDOLIT C 28 Nitrite-free passivator Volkswagen
WEDOLIT C 51 برای روانکاری اجزا- بدون روغن معدنی Volkswagen
WEDOLIT K 14 ضد خوردگی Volkswagen
WEDOLIT K 76 ضد خوردگی برای اجزای موتور، محفظه میل لنگ و سرسیلندر Volkswagen
WEDOLIT K 81 روغن خنک کاری حل شونده  برای ماشینکاری جنرال Peugeot
WEDOLIT K 91 ضد خوردگی انحلال پذیر در آب- بدون آمین Volkswagen
WEDOLIT K 91-V ضد خوردگی انحلال پذیر در آب Volkswagen
WEDOLIT K 94 ضد خوردگی انحلال پذیر در آب Volkswagen
WEDOLIT K 96 ضد خوردگی انحلال پذیر در آب Peugeot
WEDOLIT K 118 روغن ضد خوردگی بدون ترکیبات تبخیری DaimlerChrysler
WEDOLIT K 113 روغن ضد خوردگی برای بخش های فسفاته Volkswagen
WEDOLIT K 119 روغن کالیبره و حفاظت از خوردگی بدون حلال Porsche
WEDOLIT K 719 روغن ضد خوردگی برای بخش های فسفاته Volkswagen
WEDOLIT K 720 روغن حفاظت از خوردگی Volkswagen
WEDOLIT K 721 روغن حفاظت از خوردگی با ویسکوزیته پایین DaimlerChrysler
WEDOLIT K 722 مایع آبزدا با ویسکوزیته پایین و حفاظت از خوردگی موقت DaimlerChrysler
WEDOLIT K 725 ویسکوزیته پایین ، وکس حفاظت خوردگی با اثر آبزدایی Volkswagen
WEDOLIT K 731 روغن حفاظت از خوردگی با ویسکوزیته پایین با ژلاتین نفتی مانند فیلم محافظ Volkswagen
WEDOLIT K 740 فیلم نازک ضد خوردگی و ویسکوزیته پایین با رسوبات خشک Volkswagen
WEDOLIT K 754 وکس محافظ خوردگی برای محافظت از بشکه ها Volkswagen
WEDOLIT K 911 روانکار خنک کننده برای ماشینکاری جنرال DaimlerChrysler
WEDOLIT K 917 روانکار خنک کننده برای ماشینکاری جنرال Opel
WEDOLIT N 2 روغن برش برای فرایندهای دقیق مثل هونینگ و گریندینگ Volkswagen
WEDOLIT N 13 روغن برش و مته کاری – بدون حلال Volkswagen
WEDOLIT N 15 روغن کشش بدون حلال Volkswagen
WEDOLIT N 22 روغن کشش و محافظ خوردگی Thixotropic Volkswagen
WEDOLIT N 22-3 پیش روانکار برای cold strip BMW / Volkswagen Ford
WEDOLIT N 22-NV Scrubbing oil for cold strip Volkswagen
WEDOLIT N 22-SNV Scrubbing oil for cold strip Volkswagen
WEDOLIT N 53 روانکار برای نصب Volkswagen
WEDOLIT V 793-357 محصول محافظ جوشکاری Renault Peugeot/ Volkswagen/ Ford
WEDOLIT Z-1043 خمیر کشش حل شونده در آب Volkswagen
WEDOLIT Z 1043-W خمیر کشش حل شونده در آب Volkswagen
WEDOLIT Z 1045-W خمیر کشش حل شونده در آب Volkswagen
WEDOLIT K 975-4 روانکار خنک کننده حل شونده در آب برای ماشینکاری آلومینیوم و (سرسیلندر و بلوک سیلندر) Automotive industry

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com