روغن پایه

محصول کاربرد استیل فولاد ضدزنگ آلومینیوم فلزات غیرآهنی Viscosity at 40 °C in mm²/s
WEDOLIT N 52 حداقل روانکار برای برش لوله دارای تاییدیه  RATTUNDE & Co. ••• 121
WEDOLIT CN 8850-70 حداقل روانکاری برای فولاد و فولاد ضد زنگ بعلاوه پروسه شکل دهی روی فولاد ••• •• 70
WEDOLIT CN 8470-35 حداقل روانکاری برای فولاد و فلزات غیر آهنی ••• ••• 35
WEDOLIT CN 5430-30 روغن برش بدون روغن برای آلومینیوم ••• ••• 31
WEDOLIT CN 4870-25 روغن مته کاری EP برای برطرف کردن تراشه های سنگین ••• ••• 25
WEDOLIT CN 5610-20 روغن برش برای ماشینکاری جنرال و سنباده زنی ••• 20
WEDOLIT CN 2610-18 روغن سنباده زنی برای ماشینکاری دنده و همچنین دیسک CNB با تاییدیه Kapp ••• 18
WEDOLIT CN 5610-15 روغن برش برای ماشینکاری جنرال و سنباده زنی فولاد و فلزات غیر آهنی ••• 15
WEDOLIT CN 3670-13 روغن برش برای مته کاری عمیق، روغن سنباده زنی برای ماشینکاری کارباید که بطور از سایش کبالت از قطعات و ابزار جلوگیری می کند. ••• 13
WEDOLIT CN 2750-8 روغن سنباده زنی برای ماشینکاری کارباید که بطور از سایش کبالت از قطعات و ابزار جلوگیری می کند. ••• 8
WEDOLIT CN 1810-5 روغن برش و Hon برای پروسه های دقیق ••• 5

••• بسیار مناسب
••  مناسب
مناسب تحت شرایطی
مناسب نیست

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com