روغن ماشین کاری امولسیون شونده

محصول Application Steel Stain- less steel Al Cast Non- ferrous metals Concen- tration from % Mineral oil content in %
WEDOLIT CW 9200 روانساز خنک کننده جنرال مورد استفاده در ••• ••• 4 38
WEDOLIT CW 6306 روانساز خنک کننده جنرال بدون فرمالدهید برای ماشینکاری و سنگ زنی ••• •• ••• 7 42
WEDOLIT CW 6506 روانساز خنک کننده جنرال بدون فرمالدهید تایید شده توسط CETIM طبق EADS ASN 42302 و DQGT0.4.2.00065 D DASSAULT برای صنایع هوا فضا ••• •• •• o 6 61
WEDOLIT CW 8900 روانساز خنک کننده برای فولاد و فولاد ضد زنگ- بدون روغن معدنی ••• ••• o 5
WEDOLIT CW 6331 محصول ویژه برای پروسه ماشینکاری فلزات  غیرفولادی ••• •• ••• 6 44
WEDOLIT CW 9105 روغن پایه معدنی خنک کننده دارای سطح فعال برای فولاد و فولاد ضد زنگ ••• ••• •• 4 16
WEDOLIT CW 6480 روانساز خنک کننده برای آب بسیار نرم 0-90 ppm ••• •• •• 6 26
WEDOLIT CW 6546 روانساز خنک کننده جنرال بدون فرمالدهید تایید شده توسط CETIM طبق EADS ASN 42302 و DQGT0.4.2.00065 D DASSAULT برای صنایع هوا فضا ••• •• •• 6 61
WEDOLIT CW 6403 روانساز خنک کننده جنرال بدون فرمالدهید و پایداری بلند مدت تایید شده توسط CETIM طبق EADS ASN 42302 و DQGT0.4.2.00065 D برای صنایع هوا فضا ••• •• •• 5 52
WEDOLIT CW 6336 روانساز خنک کننده جنرال بدون فرمالدهید و پایداری بلند مدت تایید شده توسط CETIM طبق EEADS ASN برای صنایع هوا فضا ••• ••• •• 5 50

••• بسیار مناسب
••  مناسب
مناسب تحت شرایطی
مناسب نیست

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com